/ Quote

"Uw lokale partij voor aanbouw, verbouw, renovatie en méér"

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtgever: de wederpartij van J & P Timmer- & Onderhoudsbedrijf.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en J & P Timmer- & Onderhoudsbedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

(invoeren algemene voorwaarden J & P Timmer- & Onderhoudsbedrijf)